23-03-2020 42
Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp
Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp
23-03-2020 158
MỘT SỐ LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2019
QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
20-11-2019 193
Thông tư 130/2016/TT-BTC về thuế GTGT và TTĐB
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
20-11-2019 164
Ebook thuế 08/2019 – Toàn bộ văn bản thuế mới nhất
Ebook thuế là quyển sách nhỏ tập hợp hầu hết những văn bản pháp luật thuế và kế toán hiện hành bao gồm: luật, nghị định, thông tư, công văn và các...
20-11-2019 329
10 chính sách pháp luật mới 2019 bắt đầu có hiệu lực kế toán cần nắm rõ
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, nhiều chính sách pháp luật bắt đầu có hiệu lực. Để không bị sảy ra những sai sót không đáng có, kế toán cần nắm...